انحراف نرخ سود در ۶ بانک

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک های ایرانی به سامانه پیام رسان سوئیفت متصل هستند و این امر مثل روز روشن است اما شبکه های کارگزاری قبل از تحریم هنوز ایجاد نشده است.