انصارالله: هرج و مرج جنوب یمن نتیجه اشغالگری است

سخنگوی جنبش انصارالله با بیان اینکه هرج و مرج جنوب نتیجه اشغالگری است، افزود: نجات یمن هیچ راهی جز گفتگوی سیاسی ندارد.