انصافاً بابک زنجانی مفسد فی الارض نیست!

وکیل مدافع بابک زنجانی معتقد است که “هر اتهامی به بابک زنجانی وارد باشد، اتهام افساد فی الارض به وی وارد نیست.». او می گوید دلیلی وجود ندارد که این متهم نفتی نخواهد بدهی هایش را به کشور بازگرداند.

به گزارش شلمچه نیوز، روزنامه آرمان: وکیل مدافع بابک زنجانی معتقد است که “هر اتهامی به بابک زنجانی وارد باشد، اتهام افساد فی الارض به وی وارد نیست.». او می گوید دلیلی وجود ندارد که این متهم نفتی نخواهد بدهی هایش را به کشور بازگرداند.
متن گفت وگوی رسول کوهپایه زاده را در زیر می خوانید:
آقای کوهپایه زاده! …