انفجار بمب در سومالی سه مجروح بر جا گذاشت

سه نفر در انفجار بمبی که گفته می شود توسط شورشیان الشباب در فرودگاهی در سومالی کار گذاشته شده بود، زخمی شدند.
به گزارش تحلیل ایران به نقل از “فاکس نیوز»، یک مقام پلیس روز دوشنبه گفت: سه نفر در انفجار بمبی در فرودگاهی واقع در سومالی زخمی شدند.

احمد نور یک مقام پلیس در شهرک بلدوین جایی که این اتفاق رخ داد گفت: این بمب در بخش بازرسی وقتی که سربازها چمدانهای مسافران را قبل از سوار شدن به هواپیما بازرسی می کردند منفجر شد. وی افزود یک عضو حافظ صلح از اتحادیه آفریقا در میان زخمی شدگان بود.