انگیزه ویژه ژنرال برای بازی امروز : انتقام دربی از پروفسور

پرسپولیس اف سی;
یکی از اتفاقات مهم بازی امروز پرسپولیس و تراکتورسازی تقابل امیرقلعه نویی با برانکو است. امیر خاطره خوبی از اولین و آخرین رویارویی اش با برانکو ندارد و به همین دلیل انگیزه ویژه ای برای شکست دادن پرسپولیس دارد.
اگر خاطرتان باشد قلعه نویی فصل قبل و زمان حضورش در استقلال در هر دو دربی بازنده شد. امیر که تا سال قبل همیشه به آمار خوبش جلوی پرسپولیس می نازید، دربی دور رفت را به پرسپولیس درخشان واگذار کرد و در دیدار برگشت هم از پرسپولیس برانکو شکست خورد.
آن دیدار، آخرین بازی فصل بود و شاید اگر …