اوراق سلف، مسیر جدید تامین مالی صنعت فولاد

با انتشار اوراق سلف موازی تیرآهن مربوط به شرکت ذوب آهن اصفهان در بورس کالای ایران، مسیری جدید برای تامین مالی صنعت فولاد کشور معرفی شده است.