اولین اختلاف جانشین کی‌روش با فدراسیون مصر

سرمربی جدید تیم ملی مصر با مسئولین فدراسیون فوتبال این کشور دچار اختلاف شده است.