اولین فضاپیمای جهان ساخته شده از گیاهان + تصاویر

پژوهشگران در نظر دارند طرح رشد و پرورش گیاهان در داخل محفظه هایی ایمن به صورت ماهواره های زیستی در فضا را به اجرا درآورند.
گفتنی است، در این طرح مشکلات فراوانی با توجه به غیر ممکن بودن رشد گیاهان در فضا با توجه به وضعیت خلاء و دمای بسیار پایین وجود دارد.

بررسی ها نشان می دهند، برای رفع این مشکل کارشناسان در نظر دارند نوعی تعیین ژنتیکی در ساختار گیاهان ایجاد کنند که به آنها اجازه می دهد در فضا رشد کنند.
پژوهشگران در نظر دارند برای تغذیه و رشد این گیاهان از مواد آلی و غیر آلی ترکیبی و ضایعات سفاین …