اولین محموله نفت صادراتی ایران در اروپا لنگر انداخت

نخستین محموله نفتی ایران پس از ۴ سال به اروپا رسید و در حال تخلیه نفت صادراتی ایران در سواحل اسپانیاست.
به گزارش تحلیل ایران ، تانکر نفتی مونته تولدو طی 17 روز سفر دریایی بی حادثه ای را از ایران به اروپا برای انتقال یک میلیون بشکه نفت انجام داده است.
روز یکشنبه، این تانکر اولین تانکری لقب گرفت که از اواسط سال 2012 تاکنون نفت خام ایران را در یک بندر اروپایی تحویل داده است. تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه ژانویه لغو شد تا یک دهه تحریم علیه ایران به پایان راه خود برسد.
این تانک …