ایجاد دبیر خانه دائمی و نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ربع رشیدی در تبریز

نصر: مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، از ایجاد دبیر خانه دائمی جشنواره و نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ربع رشیدی در استان خبر داد .