ایجاد عمق تولیدات علمی مستلزم وجود تجهیزات آزمایشگاهی است

یک مدیر عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: بدون وجود تجهیزات آزمایشگاهی، مقالات و تحلیل های تئوری، حائز اعتبار و کیفیت لازم نخواهند بود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مازیار مرندی مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک، با بیان این که بدون وجود ابزار مورد نیاز تحلیل، مقالات علمی نیز عملا عمق نخواهند داشت، افزود: بنابراین در تحقیق و پژوهش در یک حوزه خاص وقتی نتوانیم آزمایشاتی را انجام دهیم که نتایج آن ها دارای شکل مناسب و بر مبنای …