ایران امن ترین کریدور حمل و نقلی منطقه است

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ایران سریع ترین و امن ترین مسیر برای عبور انواع کریدورهای زمینی، ریلی و هوایی از اروپا به چین و اقیانوس هند به غرب دنیاست گفت: در زمینه ناوگان ریلی به سرمایه گذاری به میزان دو برابر آنچه در حال حاضر جریان دارد، نیاز داریم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد، “معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این منطقه بازدید و گزار…