ایران در پی کسب قدرت آتش هوایی از روسیه

یک روزنامه روسی در مطلبی نوشت: روسیه با فروش سلاح به ایران قدرت نظامی می دهد به طوری که این کشور می تواند از آن ها علیه رقبای مجهز به تسلیحات آمریکایی در خاورمیانه استفاده کند.