اینترنت اشیا مدل های جدیدی از کسب وکار را به وجود خواهد آورد

مدیرکل کسب وکار سازمانی ایرانسل در نخستین همایش “آشنایی با خدمات دستگاه به دستگاه (M۲M) و اینترنت اشیا (IoT)» که روز یکشنبه ۱۶ اسفند ماه در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد با اشاره به اهمیت توجه به فناوری اینترنت اشیا گفت که این فناوری مدل های جدیدی از کسب وکار را به وجود خواهد آورد.