اینتل ۴۰ درصد از تراشه LTE آیفون 7 را تامین می کند

گزارش منتشر شده توسط موسسه ی تحقیقاتی CLSA نشان از این دارد که اینتل بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از تراشه های LTE مورد استفاده در آیفون ۷ را تولید خواهد کرد. با زومیت همراه باشید.