اینیستا: پیوستن به بارسلونا تصمیم سختی بود

آندرس اینیستا در 31 سالگی کاپیتان اول بارسلونا محسوب می شود اما این امکان وجود داشت که او هرگز جذب این تیم نشود.