این بازیکن به تیم ملی دعوت می شود؟

مهاجم آماده این روزهای استقلال امیدوار است که بالاخره برای بازی تیم ملی با هند و عمان به این تیم دعوت شود.