این برادر و خواهر اعضای بدن خود را می خورند + تصاویر

بیماری اختلال نادر مادرزادی باعث شده تا یک خواهر و برادر با معلولیتی خود ساخته در اعضای بدنشان مواجه شوند.