ایوبی: امیدواریم از ماه رمضان سینما خارج شویم

ایوبی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان سینمایی گفت: امیدوارم سال آینده سال بهتری برای سینمای ایران باشد و دلیلی ندارد بهتر نباشد. روابط ما با دنیا بهتر شده و افزایش خوبی در بخش بودجه داشتیم و امیدواریم از ماه رمضان سینما خارج شویم.