بابک زنجانی با «ناگفته ها» در ایستگاه پایانی

اندیمشک جوان ؛ بابک زنجانی با “ناگفته ها» در ایستگاه پایانی خسرو مبشر بابک زنجانی که از طریق ارتباط با مقامات دولت دهم و کارتل های خارج کشور، ثروتی افسانه ای اندوخته، پس از دو سال با حکم اعدام دادگاه انقلاب به ایستگاه پایانی رسید، اما “ناگفته هایش» همچنان باقی است و تنها کورسوی امید آن است که متهم […]