بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

بابک زنجانی متولد سال ۵۱، متهم پرونده نفتی است که به دلیل اتهامات مالی در زمان تحریم ها در دولت احمدی نژاد در تاریخ ۹ دی سال ۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد.