بابک زنجانی حکم اعدامش را باور ندارد

گروه سیاسی| بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه شعبه 15 دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی ازجمله بابک زنجانی را مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. درهمین رابطه امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس در گفت وگو با “شهروند»، می گوید که صدور حکم اعدام برای متهم نفتی در دادگاه بدوی بوده و در دادگاه تجدیدنظر باید رأی قطعی صادر شود.
روز گذشته اعلام شد که برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر شده است، نظر شما درباره این حکم چیست؟
البته این حکم متعلق به دادگاه بدوی است و تا به …