بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی مفسد فی الارض شناخته و محکوم به اعدام شدند

شفاآنلاین>اجتماعی>سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده است.