بابک زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند

گام نیوز: سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم بدوی دادگاه برای بابک زنجانی و همدستانش خبر داد و گفت: متهمان به اعدام محکوم شدند.