بارش باران در کشور شدت می گیرد

براساس پیش بینی هواشناسی طی سه روز آینده سامانه بارشی، وارد کشور می شود همچنین در این مدت رگبار و رعد و برق و وزش موقت شدید باد در نیمه شرقی فعال خواهد شد.