بارندگی‌ها در استان مرکزی بیش از 1400 میلیارد تومان خسارت به همراه داشت

مدیرکل بحران استانداری مرکزی گفت: بارندگی‌ها در استان مرکزی بیش از 1400 میلیارد تومان خسارت به همراه داشت.