بار بدقولی دولت روی دوش مردم و تاکسی داران

اندیمشک جوان ؛ افزایش نرخ کرایه تاکسی غیر منطقی و غیر معقولانه به نظر نمی رسد زیرا این موضوع را باید در عدم حمایت دولت از تاکسی داران جستجو کرد. دولت یازدهم با تک نرخی کردن بنزین و بادر نظر نگرفتن یارانه سوخت برای رانندگان تاکسی، باعث آشفتگی در نرخ کرایه ها شده است.علاوه بر این دولت […]