بار دیگر جان بیماران، بازیچه قصور پزشکی/انگشت آرمیتا با قیچی قطع شد+ عکس

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس در تازه ترین حادثه در یکی از بیمارستان های تهران، انگشت آرمیتا با قیچی قطع شد.