بازار روسیه ظرفیت های بالقوه ای برای اصناف و تجار ایرانی دارد

رئیس اتاق اصناف ایران درباره اهمیت بازار روسیه و توسعه تجارت ایران و روسیه گفت: روابط تجاری با روسیه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم در این برهه زمانی که اصناف ایران باواردات بی رویه و قاچاق دست و پنجه نرم می کنند، مبادله تجاری با روسیه بتواند منشا اثر شده و راهی برای افزایش و حمایت از تولید داخلی و صادرات کالاهای ایرانی فراهم کند.
علی فاضلی درباره فضای کنونی بین المللی گفت: ایران باید بیش از گذشته با تکیه بر توانمندی های خود و منابع داخلی حرکت کند که در این زمینه تسهیل فعالیت های اقتصادی و حذف هر …