بازار روسیه ظرفیت های بالقوه ای برای اصناف و تجارایرانی دارد

رئیس اتاق اصناف ایران درباره اهمیت بازار روسیه و توسعه تجارت ایران و روسیه گفت: روابط تجاری با روسیه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم در این برهه زمانی که اصناف ایران با واردات بی رویه و قاچاق دست و پنجه نرم می کنند، مبادله تجاری با روسیه بتواند منشأ اثر شده و راهی برای افزایش و حمایت از تولید داخلی و صادرات کالاهای ایرانی فراهم کند.
به گزارش تحلیل ایران ، علی فاضلی درباره فضای کنونی بین المللی اظهار کرد: ایران باید بیش از گذشته با تکیه بر توانمندی های خود و منابع داخلی حرکت کند که در این زمینه …