بازار شغل های موقت داغ شد

بازارها شب عید شلوغ است و بازار شهرهای بزرگ شلوغ تر. از اواسط بهمن تا دقیقه های پایانی سال، روزهای پرفروش شغل های عیدانه است.