بازار مشتقه ارزی در انتظار اعلام بانک مرکزی

مدیرعامل بورس کالای ایران از راه اندازی صندوق های جدید در بخش کشاورزی و طلا در بازار مالی خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است با تقویت رینگ صادراتی و تسویه معاملات با ارزهای خارجی حجم خریداران این رینگ افزایش یابد.حامد سلطانی نژاد با بیان اینکه “صندوق های کالایی» را به عنوان یکی از ارکان بورس های کالایی راه اندازی خواهیم کرد، افزود: قرارداد آتی ارز از پروژه هایی بود که به عنوان بورس کالا در بخش نرم افزار و تدوین مقررات در حوزه زیرساخت ها انجام شده است.وی افزود: راه اندازی قرارداد …