بازداشت رئیس یک بانک دولتی در جاجرود

میزان نوشت: دادستان پردیس از بازداشت رئیس یک بانک دولتی در جاجرود خبر داد و گفت: رئیس این بانک مبلغ 180 میلیون تومان از پول هایی که مردم به عنوان سپرده در بانک گذاشته بودند را صرف استفاده شخصی خود کرده است.
“حیدر فتاحی» از بازداشت رئیس یک بانک دولتی در جاجرود به اتهام استفاده شخصی از وجوهات قرض الحسنه مردم خبر داد.
وی ادامه داد: رئیس این بانک مبلغ 180 میلیون تومان از پول هایی که مردم به عنوان سپرده در بانک گذاشته بودند را صرف استفاده شخصی خود کرده است.
فتاحی تصریح کرد: در جریان این اقدام، اداره …