بازداشت عضو شورای شهر تبریز

آرمان نوشت:
از چند روز گذشته برخی اخبار مبنی بر دستگیری برخی اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری تبریز به سوژه داغ گمانه زنی های رسانه ای تبدیل شده است.

بر این اساس و طبق پیگیری ها، دستگیری یکی از اعضای زن شورای اسلامی شهر تبریز که از دوره چهارم وارد شورا شده و نیز یکی از معاونان ارشد شهردار تبریز به دلیل جرایم اقتصادی و دخالت در برخی تغییر کاربری ها مسجل شده است.

همچنین از شواهد این پرونده چنین به نظر می رسد که دامنه این دستگیری ها در حال رسیدن به هیات رئیسه شورای شهر نیز است و بر اساس …