بازداشت 8 نفر به دلیل مدل بودن

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت مدیرعامل سابق بانک صادرات، گفت: 46 متهم هستند که 44 نفر از آنها مربوط به بانک صادرات اعم از مدیرعامل و سایر افراد است.
محاکمه متهمان تمام شده و به زودی حکم دادگاه بدوی صادر می شود، البته این حکم هم در موضوع پرونده بابک زنجانی و هم این پرونده بدوی است و اگر اعتراضی صورت بگیرد پرونده در مراجع تجدیدنظر بررسی می شود.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که در زمان های مختلف اخبار متعددی در رابطه با …