بازدید شهردار منطقه 17 از نمایشگاه زنان و تولید ملی

شهرداری حمل و نقل – ایران نیوز24:شهردار منطقه 17 تهران در بازدید از هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی گفت: اصلی ترین و مهم ترین هدف نمایشگاه فرهنگ سازی جهت خرید تولیدات داخلی و محصولات ایرانی است.