بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائرن اربعین

مرز خسروی در قصرشیرین استان کرمانشاه برای تردد زائران اربعین حسینی (ع) بازگشایی شد.