بازگشت سه استقلالی به ترکیب اصلی

به گزارش نامه نیوز، جابر انصاری و خسرو حیدری دو بازیکنی بودند که در مسابقه استقلال و راه آهن روی نیمکت این تیم نشستند. البته در صورت گره خوردن بازی مظلومی می توانست برای دقایقی از این دو نفر بازی بگیرد ولی در نهایت او ریسک نکرد.
حالا با بهبودی شرایط خسرو حیدری و جابر انصاری این دو نفر می توانند در ترکیب آبی پوشان به میدان بروند.
امید ابراهیمی نیز بعد از پشت سر گذاشتن محرومیت یک جلسه ای به ترکیب استقلال باز خواهد گشت.