بازی‌های کشورهای اسلامی| حذف 7 نماینده دیگر در تاتامی قونیه/ پایان رقابت‌های انفرادی با دست‌های خالی جودو ایران

در ادامه روز دوم مسابقات جودو بازی‌های کشورهای اسلامی، 7 نماینده دیگر کشورمان با شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.