بازیگر معروف زن با همسر و پسرش بر روی پل طبیعت + عکس

مهسا کرامتی همراه با همسرش راما قویدل و پسرش بر روی پل طبیعت

صفحه اجتماعی مهسا کرامتی