بالاتر از شما فقط رئیس مرکزی را داریم؛/ کنایه سرپرست فدراسیون به شیوخ هیئت فوتبال!

سرپرست فدراسیون فوتبال می‌گوید استان آذربایجان شرقی در سال های آینده استعدادهای جدیدی را به فوتبال معرفی خواهد کرد.