بانک آینده تقدیرنامه «سطح اشتهار به کیفیت دو ستاره» گرفت

بانک آینده برای مدیریت کیفیت در ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی، موفق به دریافت تقدیرنامه “سطح اشتهار به کیفیت دوستاره» از پنجمین دوره “جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICTINQA)» شد.