بانک شهر به تعهدات خود عمل نکرده است

کامران گردان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۴۰ دستگاه اتوبوس شهری طی دو سال گذشته به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر همدان اضافه شده است.
وی اضافه کرد: تمام اتوبوس های شهری همدان به دستگاه کارت بلیط الکترونیکی مجهز شدند و به دارندگان این کارتها ۱۵ درصد تخفیف اعطا می گردد.
وی اظهار کرد: این طرح با همکاری بانک شهر در حال اجرا است اما این بانک به تعهدات خود عمل نکرده است و با توجه به شکایت سایر بانک ها، تابلوهای این بانک به حداقل ممکن می رسد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه پنج هزار و ۸۰۰ تراکنش بلیط …