باهنر: شما که به یاد دارید دولت گذشته هم نمی آورد

ماجرای تصویب قانون بودجه 95 و برنامه ششم همچنان از مسائل مورد بحث میان مجلس و دولت است.به گزارش خبرآنلاین، از آنجا که دولت منتظر به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای و برداشتن تحریم ها بود، دیرتر از
15 آذرماه که موعد مقرر قانونی بود، این دو لایحه را تقدیم مجلس کرد. نمایندگان مجلس هم که آماده شرکت در انتخابات مجلس دهم می شدند، اعلام کردند که فرصت لازم برای بررسی آنها را ندارند و لازم است دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس بیاورد.ممانعت دولت ار ارائه این لایحه و اصرارش بر اینکه نمایندگان تا پایان فروردین ماه …