باهنر وارد می شود

به گزارش نامه نیوز، ثبت نام نکردنش حتی دوستانش را هم شگفت زده کرد. حدادعادل گفت روز آخر ثبت نام ها متوجه شده که باهنر نیامده است و اگر فهمیده بود اصرار می کرد که ثبت نام کند. گفته بود: “نیامدم؛ چون این بار من خیالم راحت است که اصولگرایان برنده انتخابات هستند و به همین دلیل ضرورتی ندارد من حضور داشته باشم اما اگر احساس می کردم اصولگرایان در خطر هستند، حتما به صحنه می آمدم». حالا “محمدرضا باهنر» یک ماه بعد از این گفته، احتمالا احساس خطر کرده و به “ضرورت حضور» رسیده است که نخستین نشست خبری اصولگرایان را …