بایدن در امارات: بحران سوریه راه حل نظامی ندارد

معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر امروز خود به امارات متحده عربی هرگونه راه حل نظامی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه را رد کرده و خواهان انتقال قدرت سیاسی به رغم دشوار بودن وضعیت شد.