باید به پیشرفت کشورمان در عرصه های صنعتی امیدوار باشیم

خبرگزاری بسیج: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران ضمن تمجید از برگزاری هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی گفت: در عالی ترین صنعت های جهان شاهد حضور افکار ایرانی هستیم و باید به پیشرفت کشورمان در عرصه های صنعتی امیدوار باشیم.