باید ریشه را پیدا کرد/پول های نفت کجا رفته است؟

نصر: رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان یزد با بیان اینکه “دولت یازدهم ارزش پولی ملی، ثبات بازار ملی و روند کاهنده تورم را باوجود کاهش شدید و کم سابقه درآمدهای نفتی حفظ نموده»، اطمینان داد که سال 95، سال شکوفایی و رونق اقتصادی ایران خواهد بود.