با این کفش حس راه رفتن در کره ماه به شما دست می دهد + تصاویر

وکیل ملت: علاقه به پوشیدن لباس فضانوردی به حدی رسیده است که به تازگی کفش هایی منحصر به فرد شبیه به کفش های فضانوردان ساخته شده است.