با خوردن این آجیل دیگر نیازی به کپسول لاغری ندارید

شاخص : دانه های مغذی و پر ویتامین آجیل عید می تواند علاوه بر رشد و نمو در کودکان از چاقی آنها جلوگیری کند.